123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด การทำสมาธิสติคืออะไร?

123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด

การทำสมาธิสติเกี่ยวข้องกับการฝึกจิตใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน 123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด ขณะด้วยท่าทีที่อยากรู้อยากเห็น เปิดกว้าง และไม่ตัดสินใคร การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการใส่ใจกับลมหายใจ ความรู้สึกของร่างกาย 123faz หรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอื่นๆ เมื่อจิตล่องลอยไป ผู้ปฏิบัติธรรมควรดึงความสนใจกลับมาที่ปัจจุบันโดยไม่ตัดสินการทำสมาธิแบบเจริญสติเกี่ยวข้องกับการตั้งใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะ โดยมักจะให้ความสนใจกับลมหายใจหรือความรู้สึกของร่างกาย ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการทำสมาธิแบบเจริญสติต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด ประโยชน์ของการทำสมาธิ

ลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลการศึกษาพบว่าการทำสมาธิสติสามารถลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ ในการศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด นักวิจัยพบว่าการบำบัดด้วยการรู้คิดโดยใช้สติ (MBCT) นั้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้านอาการซึมเศร้าในการป้องกันการกำเริบของโรคในผู้ที่มีอาการซึมเศร้าซ้ำ การศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ใน Journal of Consulting and Clinical Psychology พบว่าการลดความเครียดด้วยสติ (MBSR) มีประสิทธิภาพในการลดอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลทั่วไปพบว่าการทำสมาธิแบบเจริญสติช่วยลดการรับรู้ถึงความเครียดและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ในกลุ่มพนักงาน 

ปรับปรุงความสนใจและโฟกัส 123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด 

มีการแสดงการทำสมาธิสติเพื่อปรับปรุงความสนใจและโฟกัส การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Human Neuroscience พบว่าการทำสมาธิแบบเจริญสติช่วยเพิ่มการควบคุมการรับรู้และความสนใจในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี การศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาอาชีวอนามัยพบว่าการทำสมาธิสติช่วยเพิ่มความจำในการทำงานและความยืดหยุ่นทางความคิดในกลุ่มพนักงานการทำสมาธิสติสามารถลดความเครียดและความเหนื่อยหน่ายในตัวบุคคลได้ การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Occupational Health Psychology 

สรุป 123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด

การทำสมาธิสติเป็นวิธีปฏิบัติที่สามารถปรับปรุง 123faz เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลด สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาพบว่าสามารถลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวล เพิ่มสมาธิและสมาธิ ลดความเครียดและการเผาผลาญการศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ใน Journal of Alternative and Complementary Medicine พบว่า MBSR ลดความเครียดและความเหนื่อยหน่ายในกลุ่มนักศึกษาแพทย์